mei ’16

25 mei 2016

Hallo Leden en Vrijwilligers,

 

Zoals u ziet is (tijdens de algemene ledenvergadering) onze naam verandert van ‘Ouderenhonk’ naar ‘Ontmoetingsplek’, wat onder anderen inhoud dat IEDEREEN nu lid kan worden van onze vereniging, dus van jong tot oud en slagenaren die verhuist of uitgewaaierd zijn en niet slagenaren die(nog) iets hebben met ‘De Slagen’.

Onze eerste algemene ledenvergadering van afgelopen 17 mei mag een groot succes genoemd worden door de grote opkomst van jullie als leden, goed zo!!!!!!

De eerste fietstocht is door de drukke werkzaamheden (voorbereiding a.l.v.) komen te vervallen, het was ook geen weer, dus niet getreurd.

Op de rommelmarkt op de 1e Slagen op zondag 5 juni wil ik onze nieuwe tent opzetten om daarin mensen te ontvangen en warm te krijgen voor onze vereniging.
Wie wil hier een gedeelte van de dag voor gastvrouw of gastheer spelen en het bestuur assisteren om een drankje te schenken etc. Koffie en thee kan ter plaatse gezet worden.
Laat mij zsm. iets weten!!

Op het braakliggend terrein van de voormalige GGD wordt een project gerealiseerd in opdracht van Zayaz. In samenwerking met de HAS en het Jeroen Bosch College wil de Groep “REZONE” het een en ander realiseren waar wij ook in kunnen deelnemen.
In overleg met deze groep, kunnen we als “omwonenden” hierin participeren.

In ons eerste gesprek is duidelijk geworden dat we in een ruimte die daar geplaatst gaat worden terecht kunnen, en als gastheren – of gastvrouw kunnen gaan fungeren voor de mensen die daar behoefte aan hebben.(leden en bezoekers)
Verdere details moeten nog besproken worden, maar ik heb er een goed gevoel bij.

Op 9 juni wordt het terrein officieel toegankelijk en zal het project MINITOPIA die dag geopend worden.

Voor onze eerste bbq kunnen we daar ook terecht en wordt op zaterdagavond 18 juni gehouden. De betalingen € 6,00 p.p.(leden) dienen een week van tevoren betaald te zijn. Introducees betalen
€ 13,00. Kleine kinderen mogen met een lid meekomen als hiervoor geen extra menu besteld hoeft te worden, anders worden ze als introducee aangemerkt.

Plaats                   :Hoek St.Teunislaan-Eekbrouwersweg, ingang Eekbrouwersweg.
Aanvang              :18.00 uur.
Einde                    :We zien wel.

Tot spoedig ziens,
Dries.