juni ’16

 

 

Nieuwsbrief Juni 2016,

 

 

Hallo allemaal,

 

Juni is alweer voorbij en van de eerste bbq van het jaar hebben we al kunnen van genieten.

Het was er gezellig maar te koud voor diverse aanwezigen wat natuurlijk jammer was, maar de volgende bbq zal het wel een stuk warmer zijn.(hoop ik)

De foto’s die ik jullie toegestuurd heb zijn uit een video van Mien van den Wassenaar gehaald door mijn broer en vrijwilliger van onze vereniging, zodat iedereen ze ook kan zien.

 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van mijn zwager  en actief lid, Sjaak van den Broek, wij wensen zijn vrouw, zoon, schoondochter en verdere familieleden  veel sterkte toe.

Ook hebben we afscheid moeten nemen van dhr. Knuvers die nog niet zo lang lid was.

Zijn familieleden wensen we ook veel sterkte toe de komende tijd.

 

Een voormalig lid Coby Hermans uit de hoge slagen is al weer een tijdje geleden opgenomen in het St Lidwina ziekenhuis te Boxtel afdeling Magnolia.

Zij was thuis niet meer te handhaven wegens haar (agressief verlopende)dementie. Door bemoeienis van ons (via vivent) is zij vrij snel opgenomen kunnen worden. Naar verluid heeft zij het nu, na aanpassingsmoeilijkheden goed naar haar zin. Ik weet dat ze het zeer fijn zou vinden als er wat meer kaarten naar haar gestuurd zouden worden, DUS……….

 

Onlangs heb ik u een foto doorgestuurd van een directiekeet die ons geschonken is door aannemersbedrijf Van den Bouwhuijsen uit Den Bosch, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn!

Dit aannemersbedrijf zal deze keet aan de buitenkant helemaal opknappen en er voor zorgen dat deze op de juiste locatie wordt neergezet.

 

Op woensdag 6 juni hebben we vergadering gehad met Zayaz , Rezone en de wijkmanager van de gemeente over diverse onderwerpen waaronder de directiekeet.
De keet zal geplaatst worden op het terrein van minitopia waarna er diverse aanpassingen zullen plaatsvinden, zodat hij zal passen in het concept van minitopia

 

Door vakanties hebben we de computerlessen moeten onderbreken, doch we starten weer op donderdag 14 Juli om 19.00 uur in het gebouw Duinendaal aan de Eerste Rompert no. 5.

U kunt nog meedoen, zorg dan dat u aanwezig bent!!

 

Dhr. Frans Massuger wil een wandelgroep samenstellen die éénmaal per week gezamenlijk een rondje zullen maken. Bijeenkomst: woensdag 27 juli om 10.00 uur op de eerste Slagen  nr.12. U kunt ook komen zonder eerst op te geven.

Info: 073-6420936 elke dag na 1900 uur, of via e-mail fransmassuger@versatel.nl

 

Met vriendelijke groet,

Dries Kemme.