december ’15

 

December 2015

Beste  medebewoners van wijk De Slagen.

De vereniging heeft van Zayaz de toezegging gekregen dat binnenkort een ruimte ter beschikking word gesteld.  Daar zijn we erg blij mee. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

De belangrijkste voorwaarde is: dat de ontmoetingsruimte voor iedere buurtbewoner toegankelijk
moet zijn.(jong en oud) Voor de langere termijn zoekt Zayaz samen  met onze vereniging naar een definitieve oplossing

Onze vereniging blijft echter verantwoordelijk, zodat we als vereniging grip blijven houden op de activiteiten die we gaan ontplooien. Daardoor is het misschien beter de naam van de vereniging aan te passen. Ons voorstel is bijvoorbeeld: Huiskamer De Slagen of Buurthuis De Slagen of Het Slagenhonk of een andere toepasselijke naam.  Geef aub uw mening en bedenk een leuke naam!

Ook zijn we bezig om het bestuur uit te breiden om aan een stabiele toekomst te kunnen bouwen. In een volgende brief wordt u hierover verder geïnformeerd. Hierbij vragen we speciaal de jongeren te reageren voor ideeën  en zoeken we iemand om onze website te bouwen en te onderhouden.

Indien u lid wordt van onze vereniging, vinden wij dat geweldig. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd en des te groter wordt het draagvlak voor ons buurthuis. En een flink aantal leden staat ook sterk naar diverse instanties toe.
De kosten van het lidmaatschap bedragen voorlopig nog € 12,00 per persoon/per jaar (2016). Tevens vragen wij u hierbij om uw contributie voor 2016 aan ons bestuur te voldoen.

Dit bedrag kunt u overmaken op: NL17 INGB 0006 8678 96, onder vermelding van ‘Contributie 2016’.
U kunt uw contributie ook bij mij persoonlijk afgeven, dan krijgt u meteen een ontvangstbewijs.
Dries Kemme, Eerste Slagen 6. Graag van tevoren bellen zodat ik thuis kan zijn. 06-41822173

Ook kunt u de vereniging sponseren, want meer geld betekent meer activiteiten. Dus als u extra geld wilt overmaken, maakt u ons heel blij.

Wij hebben reeds eerder van u suggesties van activiteiten mogen ontvangen. Hartelijk bedankt. Die gedachten nemen we in ons activiteitenplan voor komend jaar zeker mee. Mocht u nog meer ideeën hebben voor bijvoorbeeld buitenactiviteiten, dan horen wij deze graag van u en zullen we proberen die op te nemen in ons activiteitenrooster.
U kunt reageren en of vragen stellen op Facebook bij groepsaccount “Ouderenhonk De Slagen”, op ons e-mailadres, of per briefje dat u bij mij in de brievenbus kunt doen.  Als u wilt dat we bij u langs komen, laat dat dan even weten.

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur.

 

  1. U kunt zich direct inschrijven via het inschrijvingsformulier aan de andere zijde van deze brief.

 

 

 

 

 

Hiermee sluit ik mij aan als lid van de vereniging  “Ouderenhonk De Slagen” en ontvang graag tevens het huishoudelijk reglement. Dit zal aan mij afgegeven worden na ontvangst van de contributie.

 

Naam                   : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Voornaam          : ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Geb. Datum       : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres                   : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Postcode            : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Plaats                   : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

E-mail adres       : …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tel. nummer     : …………………………………………………………………………………………………………………….
De contributie graag overmaken op de rekening van de vereniging “Ouderenhonk De Slagen”  NL17 INGB 0006 8678 96.

De contributie is voor 2016 vastgesteld op € 12,00 euro per jaar, en kan jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden aangepast.
⃝  Ik maak zelf de contributie over op bovenstaand rekeningnummer.

 

⃝  Ik betaal contant en kom bij het verenigingsadres langs voor de betaling.

 

 

Datum:…………………………………………..                          Handtekening:………………………………………

 

Dit formulier ingevuld inscannen en opsturen naar onderstaand e-mailadres of bij mij afgeven. Dankjewel.

Dries Kemme
Eerste Slagen 6